Välkommen till Limpio i Göteborg AB!

Varmt välkommen till oss på Limpio i Göteborg AB! Vi är en städfirma som erbjuder våra tjänster över hela Västsverige och som främst vänder oss till olika verksamheter. Det rör sig med andra ord om företag, föreningar och liknande aktörer. Vi kan hjälpa till med allt från fasadtvätt till städning av kontor och golvvård. Vilken städtjänst du än är i behov av finns vi här för dig!

Vi har vår bas i Göteborg

Vi på Limpio i Göteborg AB har, förmodligen föga förvånande med tanke på vårt namn, vår bas i Göteborg. Du finner oss på Kristinehöjdsgatan 9A i stadens centrala delar. Vi erbjuder som tidigare nämnt dock inte bara våra tjänster i Göteborg, utan i hela Västsverige.

Vi tänker på miljön

Vi på Limpio i Göteborg AB är ett mycket miljövänligt företag som gör allt som står i vår makt för att alltid ha ett miljötänk. Det visar sig bland mycket annat i de miljövänliga produkter och kemikalier som vi använder oss av, den utrustning vi använder, samt vår avfallshantering.